Seniorenadvies Nummer 2018-01A over de begraafplaatsen van onze gemeente.

Doel: Bezoek aan de begraafplaats voor minder mobiele mensen te verbeteren
Voorbeeld:
De aangebrachte verharding in betonelementen betekent reeds een grote verbetering voor mensen met hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen.
Nabij de ingang van begraafplaats Kruisven te Mol zijn er 3 rolstoelen voorzien die, met behulp van een uitleensysteem van winkelkarretjes, kunnen geleend worden .(Zie foto in bijlage)
Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt gezien ook deze begraafplaats erg groot is.
Dit systeem is een goede hulp voor minder mobiele mensen bij hun bezoek aan de begraafplaats.
De kostprijs is niet erg hoog .Er werden tweedehands rolstoelen gebruikt en de technische school van Mol deed enkele aanpassingen zodat de gemeente enkel het materiaal diende te vergoeden.
Ons advies:
-Maak een uitleensysteem ook mogelijk op begraafplaats Hoogveld met 2 rolstoelen
-Verstrek aan de bevolking info over deze mogelijkheid

We ontvingen geen antwoord van de gemeente


Seniorenadvies Nummer 2018-01B over de begraafplaatsen van onze gemeente.

Onderwerp: Begraafplaats Rooierbeemden te Schoot

Doel: Bezoek aan de begraafplaats te Schoot voor minder mobiele mensen te verbeteren

Ons advies:
In de media hebben we gelezen dat de toegangswegen van deze begraafplaats zullen aangepakt worden en worden verhard met grind (Zie krantenartikel in bijlage)
Na gesprekken met rolstoelgebruikers wordt het gebruik van grind sterk afgeraden.
We stellen voor om de hoofdwegen van de begraafplaats te Schoot uit te rusten met (een strook) verharding uit waterdoorlatende kleiklinkers.

Kleiklinkers betekenen niet alleen een verbetering voor vele jaren maar is ook esthetisch en onderhoudsvriendelijk.

PS:

De technische diensten van de gemeente Mol (Conny Goossens) gaf ons een technische beschrijving mee van de wijze waarop zij dit hebben aangepakt(zie Technisch dossier in bijlage)

Van de gemeentediensten ontvingen we een antwoord dat er voor de verharding gebruikt zal gemaakt worden dan dolomiettype Greenroad.Wij gaan daarmee akkoord.

Seniorenadvies Nummer 2018-01C over de begraafplaatsen van onze gemeente.

Onderwerp: Begraafplaats te Engsbergen

Doel: Deze begraafplaats opwaarderen tot het niveau van andere actieve begraafplaatsen .

Situering: De gemeentediensten doen hun best om binnen de bestaande omheining begravingen te blijven mogelijk maken maar de huidige begraafplaats van Engsbergen is dringend aan uitbreiding toe zodat ook daar wat meer ruimte voor begraving en wat openbaar groen  mogelijk wordt. De uitbreiding werd enkele jaren geleden reeds opgenomen en goedgekeurd in het R.U.P. van dat gebied.

Ons advies
Voor deze uitbreiding zal er een deel van de sportaccommodatie van THES moeten ingenomen worden en/of  zal er daar herschikking van de infrastructuur nodig zijn. De gronden zijn grotendeels eigendom van de gemeente  maar overleg is daarom nodig.

We pleiten er voor dat hier een plan van inrichting wordt opgemaakt zodat de bestaande begraafplaats kan opgenomen worden in het nieuwe geheel. We denken dat de gemeentediensten (o.a. Groendienst en Ruimtelijke Ordening ) een goed inzicht hebben om zelf zo een plan uit te werken zodat de kosten beperkt blijven.

In dat nieuwe gedeelte kunnen dan een nieuwe toegang, afscheidsruimte ,toegangswegen ,omheiningen …worden voorzien.

We ontvingen geen antwoord van de gemeente

Seniorenadvies 2018J                                     9/3/2018

Onderwerp: : De Gemeente vroeg in laatste infoblad naar input van ideeën voor de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :Rustpunten

Ons advies De Seniorenraad is van mening dat er op dit plein enkele rustpunten nodig zijn en daarom volgend advies:

A)Plaats een overdekte ,windvrije bank nabij de bushalte (zie Advies 2018F)

B)Maak enkele rustpunten rond de behouden hoogstambomen (zie advies 2018G)

c) We denken niet dat de inrichting van een speeltuin een goede investering zou zijn .

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Seniorenadvies 2018D                           9/3/2018

Onderwerp: : De Gemeente vroeg in laatste infoblad naar input van ideeën voor de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :Eikelplein/ Inrichting/Wegdek

Ons advies :

a)Wij stellen voor om ook hier de parkeervakken aan te leggen in “groendallen” zoals gebruikt op de parking Sportpark en in Gerhagen.

  1. b) Uitzondering voor de parking gehandicapten dat met vlakke wegbedekking dient uitgerust.

c)De wandelpaden dienen wel voldoende vlak te zijn en gemaakt in een materiaal dat geschikt is voor mensen met hulpmiddelen (zeker geen kasseien)  (Rollators,Rolstoelen, kinderwagen…)
d)We stellen voor om een centrale verlichtingsmast te plaatsen met energievriendelijke verlichting die het grootste gedeelte van het plein bestrijkt zonder last voor de omwonenden.
e)Misschien is de centrale inplanting van een “energieboom” mogelijk. Dergelijke kunstwerk is niet alleen mooi maar ook nuttig.(Misschien is daar subsidie mogelijk?)Zie foto in bijlage
f) We pleiten voor een “waterpartij”  omboord door enkel rustbanken .We denken dat dergelijke waterpartij een speels element vormt en zeker in de smaak zal vallen van ouderen die met hun kleinkinderen naar dit plein afzakken.(zie afbeelding in bijlage)
g) We hopen dat de stoepen rond het plein mee worden vernieuwd.
h) We denken dat het inrichten van een Kiss en Ride zone nabij de ingang naar de school nodig is.

i)Tevens hopen we dat deze ingang naar de school ook wordt aangegeven met de “Octopus-signalisatie”

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Seniorenadvies 2018 E                                    9/3/2018

Onderwerp: : De Gemeente vroeg in laatste infoblad naar input van ideeën voor de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :Openbaar Toilet

Ons advies :

  1. A) Zoals reeds aangehaald in ons Memorandum van Juni2017 vragen we om in elk dorpscentrum een openbaar toilet te voorzien.Nu het Eikelplein wordt aangepakt is dit een uitgelezen moment om dat te verwezenlijken.

B)We pleiten er voor om dit toilet nabij de bushalte te voorzien (zie ons advies 2018F) en ook nabij een overdekt rustpunt (zie advies 2018J)

Het model van openbaar toilet, zoals gebruikt aan de zandberg van Gerhagen, lijkt ons goed.

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Seniorenadvies 2018F                                     9/3/2018

Onderwerp: : De Gemeente vroeg in laatste infoblad naar input van ideeën voor de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :De bushalte

Ons advies :De bushalte in het centrum van Hulst verdient de nodige aandacht.

  1. A) We adviseren dat de wegbeheerder de halte inricht volgens de nieuwe normen die De Lijn stelt. Namelijk:

-Wegdek aangelegd met geleidetegels voor mensen met beperkt zicht.(met en zonder begeleiding)

-Opstapplaats ingericht voor mensen met hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen…

-Dat de informatie over buslijnen/verbindingen stoptijden….voldoende duidelijk aanwezig is .Ook voor senioren en minder mobiele mensen.

B)We pleiten er voor dat nabij de bushalte een overdekte rustplaats komt die ook kan gebruikt worden als mensen van het Eikelplein mekaar wil ontmoeten (Zie ook Advies 2018J)

C)We pleiten er ook voor dat nabij de bushalte een openbaar toilet komt (zie Advies 2018 E)

  1. D) We adviseren ook de aanleg van enkele parkeerplaatsen voor gehandicapten nabij deze bushalte.

 

  1. E) We stellen voor dat er overleg gebeurt tussen de eigenaars van zowel de fietsenstalling van De Lijn als deze van het Satelietpunt Fietsen zodat deze kunnen samensmelten tot één (1) degelijke fietsenstalling.

 

PS: we stelden vast dat de berging van het Satelietpunt niet gebruikt wordt en het onderhoud ervan erg te wensen overlaat.

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Seniorenadvies 2018G                                    9/3/2018

Onderwerp: : De Gemeente vroeg in laatste infoblad naar input van ideeën voor de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :Groenvoorziening Eikelplein

Ons advies:De Seniorenraad is van mening dat het gebruik van het juiste groen dit plein leefbaarder kan maken en daarom formuleren we volgende advies:

A)Verwijder de bestaande hoogstambomen die zich rond het plein bevinden .Naar onze mening nemen deze bomen veel daglicht weg, beletten zij het sociaal toezicht op het plein en veroorzaken zij in de herfst teveel ongemak voor de omwonenden.

B)Behoud ,en we hopen dat dit past binnen het toekomstige plan, de bomen die op het plein zelf staan (bvb 2 stuks nabij de bushalte en een drietal stuks nabij de voetbalkooi)

C)plaats een rustbank onder deze behouden bomen .

D)De overige groenaanleg beperken in hoogte zodat, als je rechtop staat, een overzicht over het plein behouden blijft en er toch heel wat groen aanwezig is.

E)Tracht in de aanplanting te voorzien dat de seizoenen naar voor komen in blad en bloeiwijze zodat het plein opfleurt.

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Seniorenadvies 2018H                                    9/3/2018

de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :Voetbalkooi

Ons advies: De Seniorenraad is niet tegen deze infrastructuur maar vraagt zich af of deze wel op de juiste plaats is ingeplant en nog thuishoort in de nieuwe aanleg van het Eikelplein. Daarom volgend advies:

A)Bevraag bij de omwoners van het plein hoe zij dit ervaren .Wij leggen ons neer bij hun beslissing. Blijft de voetbalkooi  staan dan geven wij volgend advies hierover(B,C en D).Wensen de omwoners deze kooi niet meer dan geven we volgend advies(E)

B)De Seniorenraad ontving soms opmerkingen over de geluidsoverlast die deze voetbalkooi veroorzaakt, vooral in de late of nachtelijke uren, en wanneer ze “misbruikt “wordt  door hangjongeren.

C)We stellen vast dat het bord met openingsuren aan de ingang van de kooi niet meer leesbaar is.

D)Misschien dient het gebruik ,buiten de openingsuren, beter opgevolgd .

E)Verplaats de kooi naar het sportpark .(nabij beach-volleybalplein)

F)Creëer  met de aanleg geen hoekjes die uitnodigen tot illegale daden.

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Seniorenadvies 2018I                                      9/3/2018

Onderwerp: : De Gemeente vroeg in laatste infoblad naar input van ideeën voor de her-aanleg Eikelplein te Hulst

Doel: Inbreng vanuit de Seniorenraad voor de herinrichting

Voorstel :Toezicht

 Ons advies :

A)De Seniorenraad is van mening dat ,om de buurt leefbaar te maken of te houden, toezicht nodig is.

B)We pleiten er dan ook voor dat de groenvoorzieningen zodanig worden uitgevoerd dat er geen verborgen hoeken ontstaan en dat de omwonenden van het Eikelplein vrij zicht krijgen (Zie advies 2018 G)

C)Gezien de verschillende meldingen die we ontvingen over mogelijk crimineel gedrag pleiten we er voor om enkele camera’s te voorzien zodat te allen tijde politietoezicht mogelijk is.

D)We pleiten ervoor dat ,om de relaties tussen de omwonenden te verbeteren, een buurtpolitieman/straatwerker veel kan betekenen.

E)Misschien moet er eens ingezet worden om een lokaal comité op te richten dat de buurt wil verbinden door het organiseren van vb een BBQ of straatfeest.

Dit advies werd overgemaakt aan het studiebureau Omgeving na de vergadering in Hulst.Zij waren niet op de hoogte van ons adviezen.?

Adviezen 2019

 

Advies SAR 2019A:  Publiciteit voor Seniorenactiviteiten

Situering:
De gemeente heeft bij het verdwijnen van het Boerenbelang een contactpunt met de bevolking verloren.

Voor de publiciteit van Seniorenactiviteiten was er tot eind 2018 de uitgave van het Dienstencentrum/Sociaal Huis onder de naam “Flash”.

Bij de integratie van het OCMW in de Gemeente verdween ook dit publiciteits-kanaal.

Er werd toen gesteld dat de toekomstige publiciteit zou gebeuren via het driemaandelijks tijdschrift van de Gemeente en via de UIT-krant.

We stellen echter vast dat noch in dit 3-maandelijks tijdschrift noch in de UIT-kalender de activiteiten voor Senioren leesbaar naar voor komen en we ontvangen daarover meerdere opmerkingen.

De UIT-kalender gebruikt een te klein lettertype om goed leesbaar te zijn en ook het gebruik van gekleurde inktsoorten bevordert de leesbaarheid niet.

Advies:

Ondanks het feit dat veel informatie wordt aangeboden via online-platformen of via elektronische nieuwsbrieven weten we dat veel Senioren (en anderen) de info in gedrukte vorm verkiezen .

We wensen onze mensen op de hoogte te houden van de geplande activiteiten zodat ze kunnen participeren aan het sociaal leven. Dit  werd ook reeds benadrukt in het “Memorandum” van de Seniorenraad.

Ons Voorstel:

Ons voorstel is drieledig:

  1. a) Vergroot het gebruikte lettertype van de UIT-kalender en gebruik goed leesbare inkt-kleuren.(Quick-fix)
  2. b) Steek in de UIT-kalender een tot A4 geplooid A3 formaat waar de informatie voor Senioren wordt weergegeven. Op die wijze ontstaan er 4 bladzijden leesvoer.
  3. c) We weten dat in Herk-de-Stad de gemeente zorgt voor een driemaandelijks tijdschrift voor Senioren. Onze voorkeur gaat naar deze aanpak. We hopen dat het gemeentebestuur in de volgende Beleids en Beheerscyclus (BBC)hiervoor  de middelen voorziet

(Een voorbeeld van dergelijk Seniorenblad ligt ter inzage in het secretariaat van de Seniorenraad en is ook in te kijken  op de dienst Communicatie (Marleen Duchesne/Evy Verspreet)

Dit voorstel werd met eenparigheid van stemmen door alle Looise Seniorenverenigingen in de Seniorenraad goedgekeurd en wordt ook gedragen door de Welzijnsraad en het Dienstencentrum
Er waren geen minderheidsstandpunten

In de uitgave van de UIT-krant van Juni 2019 werd reeds rekening gehouden met punt 1a van ons advies.
In 2019 kregen we van het vast bureau de toelating om een eenmalige uitgave te doen van een “Seniorenkrant” waarin we de activiteiten van de Zilveren week toelichtten .

Advies2020A: Oprichting van Gebruikersraad in het Woonzorgcentrum van Tessenderlo

Vaststelling:

Het nieuwe woonzorgdecreet voorziet de oprichting van een gebruikersraad in het woonzorgcentrum die 1 maal per trimester samenkomt.

Er wordt gesteld dat In die gebruikersraad ook afgevaardigden aanwezig zijn uit de lokale Ouderenraad (bij ons Seniorenraad genoemd)

Als we goed geïnformeerd zijn is dergelijke gebruikersraad reeds opgericht.

Advies:

De Seniorenraad adviseert om de twee afgevaardigden uit de campus van het woonzorgcentrum , die in de Seniorenraad als bestuurslid zetelen, op te nemen in deze gebruikersraad.

Wij denken dat alzo een goede wisselwerking ontstaat tussen de gebruikersraad en de Seniorenraad wat ten goede komt aan het welzijn van de bewoners.

In die gebruikersraad kunnen ook adviezen gegeven worden( op eigen initiatief of op vraag van het woonzorgcentrum) wat in dezelfde lijn ligt van de taak van de Seniorenraad.

Vanuit het WZC is Jos Peys bestuurslid.

Vanuit de woningen/appartementen van het WZC is Jozef Verachtert bestuurslid.

 

Voor de Seniorenraad van Tessenderlo

Advies2020B:Dienstencentrum leid(ster)er 

Algemeen:

Het nieuwe woonzorgdecreet heeft een grote impact op de rol van het lokaal dienstencentrum en plaatst de werking als centraal punt in de verzorging van ouderen.
Naast de meer buurtgerichte zorg, de preventie en vroeg detectie….. is er ook een belangrijke rol voor informatie- en adviesverstrekking .
Daarbij komt nog het opstellen van een buurtanalyse in elk gehucht wat dan weer de basis gaat vormen voor de meerjarenplanning van de zorg voor ouderen.

Vaststelling :

We hebben een goede ervaring met de werking van het Dienstencentrum ,en we ervaren de samenwerking tussen onze Seniorenraad en het Dienstencentrum als erg goed.

Maar we weten dat de centrumleidster volgend jaar op pensioen zal gaan en we vrezen dat ,net in de context van het nieuwe woondecreet de invoering ervan zal bemoeilijken, als er te lang gewacht wordt met de invulling van deze functie.

Advies:

We dringen er dan bij het gemeentebestuur ook op aan om zeker tijdig een back-up voor de centrumleidster te voorzien zodat de werkoverdracht en de (latere)nieuwe rol van de centrumleidster vlot kan verlopen.

Voor de Seniorenraad van Tessenderlo

Advies2020C: Omvormen van bestaande woningen/appartementen naar assistentiewoningen

Algemeen

Op dit ogenblijk heeft ons Sociaal Huis een reeks woningen en appartementen waar 65 plussers wonen

Vaststelling:

Tijdens de informatiesessie over het nieuwe woonzorgdecreet werd er uitgelegd dat assistentiewoningen in de toekomst aan striktere criteria dienen te voldoen:
Zo onthielden we:
-Moeten erkend zijn
-Onder een erkende naam werken
-Het moeten aangepaste woningen zijn.
-Een oproepsysteem 24/24 met registratie dien aanwezig te zijn.
-Crisiszorg en overbruggingszorg dient voorzien
-Integraal aanbod(vrije keuze) in bereik
-Ontmoetingsruimte en sociaal netwerk moet er zijn.

Ons advies:

Als Seniorenraad stellen we vast dat vele eisen die er gesteld worden aan een assistentiewoning nu reeds gelden voor deze woningen en appartementen .

Wij zijn niet beslagen in deze materie en daarom:

We denken dat er met minimale inspanningen deze infrastructuur kan omgevormd worden.

We vragen hierbij aan het bestuur om eens te onderzoeken .
Of er nood aan assistentiewoningen.
En of dit ook niet financieel interessant zou zijn.
Voor de Seniorenraad van Tessenderlo

Het Vast Bureau nam op 12 maart 2020 notie van ons advies en stelt dat het bestuur de uitbouw van een welzijnscampus voorzien heeft in haar meerjarenplan

Advies 2020D :Wensen van Ouderen in de omschakeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

In het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid vertrekt de Vlaamse Overheid vanuit het idee van de vraag naar openbaar vervoer i.p.v. het aanbod van openbaar vervoer.

Men vertrekt vanuit het standpunt dat belangrijke plaatsen scholen, cultuurcentra, handelskernen..)beter bereikbaar moeten worden en dat een totaal mobiliteitsnetwerk (fiets, auto, trein, tram, bus…)hiervoor dient te zorgen.

De nieuwe vervoersplannen worden opgemaakt in verschillende niveaus (Vlaams Gewest, Vervoersregio’s, Lokaal) en men beseft dat deze plannen een grote impact zullen hebben op de toekomstige verplaatsingen.

De Vlaamse Overheid voorziet daarom een grote rol voor de burger om mee te participeren in dat nieuwe plan. Vandaar ook dit advies.

Vaststelling

De Vlaamse Overheid richt zich vooral tot woonwerk- en woonschoolverkeer maar recente Vlaamse studie geeft aan dat recreatieve verplaatsingen het grootst aantal verplaatsingen en kilometers oplevert.

Ouderen ,minder mobiele mensen, mensen die afgelegen wonen of mensen die op onpopulaire tijdstippen wensen te reizen worden verwezen naar “vervoer op maat”

 

Ons advies

We begrijpen dat de overheden hun vervoersmiddelen efficiënt willen inzetten maar zij mogen niet uit het oog verliezen dat het een basisopdracht van de overheden is om goed, voldoende, toegankelijk ,vlot en betaalbaar openbaar vervoer voor al hun burgers aan te bieden.

Enkele punten die aandacht verdienen:

a)De ministers van Mobiliteit dienen stappen te zetten om het federaal (trein..)en gewestelijk beleid (Lijn…) op mekaar af te stemmen.

b)Er dient en algemeen multimodaal geïntegreerd ticketsysteem te komen dat geldig is voor alle vervoermodus(trein, tram, bus , vervoer op maat..) die gebruikt worden om van punt A naar punt B te reizen zodat met één uniek vervoerbewijs alle vervoersystemen kunnen gebruikt worden. Als er dan tariefdifferentiatie komt tussen de vervoersregio’s kan dat zo opgevangen worden.

c)Er dient een systeem te komen dat voor alle vervoermodus (trein, tram, bus,..)actuele en correcte informatie geeft .Tevens dient deze informatie ook beschikbaar te zijn via niet digitale communicatie(loket ,folders ,infolijn ..)

d)De betaalbaarheid van het vervoersaanbod voor de oudere gebruikers dient gegarandeerd te worden en kortingstarieven voor ouderen via bv. het seniorenticket dienen behouden te worden.

 

e)Er dient gewerkt naar één centraal aanspreekpunt en niet een per vervoersregio.

f)Om maximaal te kunnen deelnemen aan het sociale leven moeten ouderen bestemmingen met diverse functies kunnen bereiken.(WZC, verenigingsleven, cultuur, sport , vrienden en familie…)

g)Dat er door de overheid ook voldoende middelen en garanties worden voorzien voor “vervoer op maat” zodat de vervoersregioraad dit kan bepalen mede ook de kostprijs die gebruiker zelf zal moeten betalen.

h)Door de specifieke ligging van Tessenderlo in de vervoersregio Limburg vragen we dat de vervoersregioraad vooral aandacht zal hebben voor interprovinciaal vervoer, belbussen, taxicheques of autodelen.

 Voor de Seniorenraad van Tessenderlo

Advies 2020E : Aandachtspunten vanuit de Seniorenraad en Welzijnsraad

voor het nieuw te bouwen Cultuurhuis

Tijdens de informatieverstrekking over het BBC 2020-2026 blijkt dat de gemeente Tessenderlo een nieuw cultuurhuis wenst te bouwen. (Maar details kennen we nog niet.)

Vanuit de Seniorenraad/Welzijnsraad wensen we toch enkele punten naar voor te brengen waarmee men best rekening houdt bij de ontwikkeling van de plannen. Dat kadert in :”Vooruitzien is voorkomen”.

Tessenderlo is een leeftijdsvriendelijke gemeente met een stijgend aantal ouderen of mensen die graag actief en recreatief aan het maatschappelijk leven willen deelnemen.
Het nieuwe Cultuurhuis belangt hun erg aan.

Sommige van deze punten werden reeds naar voor gebracht in ons Memorandum van 2017 maar we herhalen ze graag omdat wij ,als participerende burgers, ze belangrijk vinden.

Tevens baseren we ons op de werkmethode die de Vlaamse Ouderenraad toepast in haar “Cultuurscan”.

We weten niet waar het nieuwe Cultuurhuis zal gebouwd worden maar de ligging is erg belangrijk omdat we van mening zijn dat vele mensen/senioren te voet hun bezoek zullen doen.

We hopen dat daar een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer zal zijn, met daarnaast voldoende parkeerplaats voor fietsen, auto’s, gehandicapten-parkings…

De toegankelijkheid van de infrastructuur conform zal zijn aan de eisen van ouderen of mensen met een beperking (rolstoel, rollators,..)

Gezien er reeds heel wat mogelijkheid tot vergaderen wegviel in het centrum(o.a. speeltuin) en we verwachten dat er in de toekomst nog vergadermogelijkheid zal verdwijnen (o.a. schuur van de dekenij) verwachten we dat er voldoende vergaderlokalen zullen voorzien worden in de nieuwe infrastructuur met daarbij ook opslag voor materiaal van die verenigingen.

We verwachten dat er ook een fysieke ticket/info-balie zal zijn waar mensen die niet zo goed op de hoogte zijn van online informatiesystemen of ticketreservatie toch terecht kunnen .

In de nieuwe infrastructuur raden we aan om een ringleiding te voorzien voor minder goed horende toeschouwers.

We hopen dat er mogelijkheid zal zijn voor cultuurparticipatie (kijken ,luisteren, lezen..) en ook voor kunstcreatie (schilderen, acteren, schrijven…)

 

We rekenen er op dat de prijzen betaalbaar zullen blijven .

Dat er een systeem (Cultuurpas, Uit-pas)wordt geïnstalleerd dat mensen met financiële moeilijkheden ,en ouderen of groepen…toch de kans geeft op korting om deze financiële drempel te overwinnen zonder gezichtsverlies.

We hopen dat vanuit dit nieuwe Cultuurhuis er ook een aanbod op locatie zal gebeuren(WZC, LDC, Buurthuizen…)

We hopen dat er overleg en samenwerking komt tussen de middenveldorganisaties en de gemeentediensten (Woonzorgcentrum, Dienstencentrum, Ouderenverenigingen, Culturele verenigingen, Welzijnsraad …)zodat er een draagvlak ontstaat voor het optimaal gebruik deze nieuwe infrastructuur.

De Seniorenraad en Welzijnsraad en hun aangesloten verenigingen zijn alvast bereid om positief mee te werken aan dit toch wel belangrijk project.

Voor de Seniorenraad en Welzijnsraad van Tessenderlo