Blogroll

Euthanasie bij dementie moet kunnen

Tijdens de informatiesessie van de Seniorenraad over het snel vaststellen van dementie kwamen er uit het publiek verschillende vragen over euthanasie. Op dit ogenblik kan er geen euthanasie gebeuren bij patiënten die dement zijn geworden. Zij worden door de wetgever aanzien als wilsonbekwaam (ook al hebben ze vooraf aanduidingen gegeven dat ze in die toestand … Lees verder Euthanasie bij dementie moet kunnen

De Seniorenkrant is uitgebracht

Op 4 november viel de eerste Seniorenkrant in de brievenbussen van Tessenderlo . De Seniorenraad was van mening dat een gedrukte versie door vele senioren sneller werd gelezen dan enkel een on-line info van hun nieuws. Met het wegvallen van de Flash begin 2019 ,uitgegeven door het Dienstencentrum, viel wel een gat in de infoverstrekking. … Lees verder De Seniorenkrant is uitgebracht

In de pijplijn

Toekomstige activiteiten: Verkeersveiligheid De Seniorenraad van Tessenderlo organiseert een infonamiddag over “Verkeersveiligheid “ Dit op vrijdag 29 November om 13:30 In het Dienstencentrum. Hoe goed ben je op de hoogte van de recente en iets minder recente verkeersregels???? Als senior heb je reeds lang geleden je rijbewijs behaalt. Ondertussen zijn er wel wat verkeerswetten gewijzigd … Lees verder In de pijplijn

Het programma van de Zilveren Week is er.

Programma Ouderenweek van 18 tot 24 november 2019 We weten dat vele senioren in onze gemeente nog erg actief zijn ,ook in verenigingen. Vele senioren staan echter huiverig ten aan zien van lidmaatschap van een of andere vereniging. We begrijpen dan….ieder zijn voorkeur. Sommigen hebben hun vrije tijd ingevuld met sport en ontspanning, zijn aan … Lees verder Het programma van de Zilveren Week is er.

Wat bevat het Vlaams Regeerakkoord?(bron VOR)

  Een eerste blik op het Vlaamse regeerakkoord De nieuwe Vlaamse regering is een feit. In een omvangrijk regeerakkoord schetst de regeringsploeg haar plannen voor de komende vijf jaar. In een eerste analyse vindt de Vlaamse Ouderenraad verschillende van zijn prioriteiten voor ouderen in het regeerakkoord terug. Dat is hoopgevend. Tegelijk roept het regeerakkoord diverse … Lees verder Wat bevat het Vlaams Regeerakkoord?(bron VOR)

Strengere controle op IGO (bron Vlaamse Ouderenraad/Actueel)

Sinds 1 juli 2019 is de controle strenger geworden voor mensen die een Inkomensgarantie Ouderen (IGO)ontvangen. Het gaat hier vooral Belgen met weinig bestaansmiddelen die in het verleden geen of onvoldoende pensioenrechten hebben opgebouwd.Ook mensen met een buitenlandse nationaliteit komen hiervoor in aanmerking. Voorwaarde van de uitkering is dat men zich fysiek in België bevindt. … Lees verder Strengere controle op IGO (bron Vlaamse Ouderenraad/Actueel)

Het nieuw woonzorgdecreet is uit(bron Vlaamse Ouderenraad/Actueel)

Het woonzorgdecreet bepaalt waaraan woonzorgvoorzieningen moeten voldoen in hun werking. Zopas werden er heel wat aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Ze worden vanaf 2020 van kracht. We sommen even de voornaamste wijzigingen op: a)De lokale dienstencentra krijgen een nieuwe rol toebedeeld waarbij kwetsbare inwoners en het versterken van de buurt nu op de eerste plaats … Lees verder Het nieuw woonzorgdecreet is uit(bron Vlaamse Ouderenraad/Actueel)

Werelddag Zelfmoordpreventie

De Vlaamse Ouderraad trekt aan de alarmbel omdat 1 op 3 gevallen van zelfdoding gaat over 65 plusser.Het gaat zelfs om 44 percent zegt Niels Vandenweghe. Minister De Block richtte in 2010 mobiele crisisteams op  die 7/7 en 24/24 ter beschikking zijn maar stelt de nodige middelen NIET ter beschikking om ook 65 plussers te … Lees verder Werelddag Zelfmoordpreventie

5 Belangrijke leefregels om langer te leven.

1- Rook niet 2- Hou een gezond lichaamsgewicht (bereken je BMI hiervoor) 3-Beweeg voldoende ( middelmatig tot zwaar oefenen gedurende 30 minuten per dag) 4-Wees matig met alcohol( vrouwen 1 consumptie per dag, mannen 2 consumpties per dag maximaal) 5-Let op je voeding (veel groenten , weinig of geen rood of bewerkt vlees, geen gesuikerde … Lees verder 5 Belangrijke leefregels om langer te leven.